keskiviikko 4. kesäkuuta 2014

Ohjaajapäivitys 2014 otti esille ohjaamisen mahdollisuuksia ja innostamisen paikkoja
Järjestöt lähidemokratian tukena – hanke järjesti 22.5. valtakunnallisen ja videovälitteisen Ohjaajapäivitys 2014- seminaarin. Seminaarin toteuttivat Kansalaisfoorumi ja OK-opintokeskus.

Seminaarissa esiteltiin videoneuvotteluvälitteisesti kuudella eri paikkakunnalla- Joensuussa, Oulussa, Turussa, Tampereella, Seinäjoella ja Helsingissä-  yhtäaikaa kuinka ryhmän jäseniä voi innostaa ja sitouttaa ryhmän toimintaan perinteisissä ryhmätapaamisissa ja uusia sosiaalisen median välineitä hyödyntäen. Lisäksi pohdittiin, mitä ryhmän ohjaaminen tarkoittaa tänä päivänä. Aihe oli osallistujien näkökulmasta kiinnostava ja ajankohtainen- paikalla videovälitteisessä koulutuksessa oli noin 60 osallistujaa 6 eri paikkakunnalta- myös helteinen sää nosti seminaarin lämmöt kattoon :)

Seminaarin ohjelman löydät täältä http://www.osallistu.fi/koulutusta/ohjaajapaivitys-2014/

Yksi päivän keskeisistä sanomista oli jo arkipäiväistyneiden sosiaalisen median sovellusten mahdollisuudet ryhmien toiminnalle.  Sosiaalisen median asiantuntija Harto Pönkä herätteli osallistujia pohtimaan sosiaalisen median kentän laajoista sovellusmahdollisuuksista niitä, jotka tukisivat nimenomaan osallistujan ryhmän toiminnan tarpeita. Harton kattava esitys sosiaalisesta mediasta slidesharessa


Maa- ja kotitalousnaisten järjestöpäällikkö Helena Velin (kuva alla) kertoi uudenlaisesta yhteisölllisyyden mahdollisuudesta yhdistystoiminnassa,Naisvoimaa ryn ningin syntyprosessista.


OK-opintokeskuksen koulutussuunnittelija Lea Lihavainen alusti innostamisen tavoitteista ja menetelmistä ja kuvataideohjaaja Inka Ylihärsilä nosti esille ohjaamisen muotoja taiteen tukemana.

Ohjaajapäivitys- seminaariin liittyi pienryhmäkeskusteluja alueittain ja keskustelujen yhteistä purkamista. Seminaaripalautteen perusteella osallistujat saivat uusia ideoita ja innostamisen välineitä ohjaustyöhön, mutta olisivat toivoneet vielä enemmän yhteistä keskustelua ja toiminnallisia menetelmiä päivän aikana. Palautteen perusteella vaikuttaa siltä, että seminaari oli tarpeellinen ja sisältöä voisi käsitellä vielä toisen seminaaripäivän verran.

Ohjaajapäivitysseminaarin alustukset pidettiin videoneuvotteluteitse (vasen yläkulma), osallistujilla oli mahdollisuus käydä pienryhmäkeskustelluja (vasemmalla alhaalla).Suurin osallistujajoukko tuli Helsingistä, jonka koulutustilan kuvaa oikealla.

maanantai 2. kesäkuuta 2014

Jäde- hanke järjestää syksyllä vaikuttamisseminaarin sekä vaikuttamisen webinaarisarjan

Järjestöt lähidemokratian tukena - hanke järjestää syksyllä ajankohtaista vaikuttamiseen liittyvää koulutusta:

1. Vaikuttamisen väylät tulevaisuuden Suomessa - seminaari
Aika: 26.9.2014 klo 9-15.15
Paikka:  Eduskunnan Pikkuparlamentin auditorio
Sisältö: Millaista on tulevaisuuden vaikuttaminen Suomessa? Miten paljon vaikuttamisessa ja osallistumisessa hyödynnetään verkon tarjoamia mahdollisuuksia, ja miten muuten tulevaisuudessa osallistutaan ja vaikutetaan? Mikä on järjestöjen rooli vaikuttajina tulevaisuuden yhteiskunnassa?

Ilmoittaudu jo mukaan : http://www.osallistu.fi/koulutusta/seminaari/ 

2. Vaikuttamisen uudet muodot- webinaarisarja

Webinaarisarjan ohjelma
29.9.2014 FT, suunnittelija Marion Fields, OK-opintokeskus: Millaisia vaikuttajia nuorten järjestöt ovat ja miten yhdistykset vaikuttavat verkostoissa?

2.10.2014 Opiskelijatyön tutor,  Carita Wegelius, Tehy ry: Nuori työelämän vaikuttaja

6.10.2014 Nuva ry:n puheenjohtaja Santeri Lohi, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto: Nuorisovaltuustot nuorten äänitorvena

9.10.2014 Suomen nuorin kirkolliskokousedustaja Katri Korolainen : Nuorten osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet kirkossa

13.10.2014 Yhteyspäällikkö Sari Kuvaja, Nuorten Akatemia : Globaali vastuu - Think global act local

16.10.2014 Koulutustuottaja YL Jukka Peltokoski, KSL - opintokeskus: Vallankumouksesta vallankumouksiin- aktivismi 2000- luvulla

Webinaarisarja järjestetään verkossa Adobe Connectin välityksellä
klo 17.45 - 19.00 Ensimmäinen seminaari alkaa jo klo 17.30 ja sisältää varsinaisen luennon lisäksi myös johdannon seminaarisarjaan. Jokainen seminaarikerta sisältää noin 30-40 minuutin alustuksen sekä aikaa keskustelulle ja kysymyksille. Voit ilmoittautua kerralla koko webinaarisarjaan tai osallistua vain haluamaasi yksittäiseen puheenvuoroon.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset http://www.osallistu.fi/koulutusta/vaikuttamisen-uudet-muodot-webin/

Hyvää kesää!