keskiviikko 4. kesäkuuta 2014

Ohjaajapäivitys 2014 otti esille ohjaamisen mahdollisuuksia ja innostamisen paikkoja
Järjestöt lähidemokratian tukena – hanke järjesti 22.5. valtakunnallisen ja videovälitteisen Ohjaajapäivitys 2014- seminaarin. Seminaarin toteuttivat Kansalaisfoorumi ja OK-opintokeskus.

Seminaarissa esiteltiin videoneuvotteluvälitteisesti kuudella eri paikkakunnalla- Joensuussa, Oulussa, Turussa, Tampereella, Seinäjoella ja Helsingissä-  yhtäaikaa kuinka ryhmän jäseniä voi innostaa ja sitouttaa ryhmän toimintaan perinteisissä ryhmätapaamisissa ja uusia sosiaalisen median välineitä hyödyntäen. Lisäksi pohdittiin, mitä ryhmän ohjaaminen tarkoittaa tänä päivänä. Aihe oli osallistujien näkökulmasta kiinnostava ja ajankohtainen- paikalla videovälitteisessä koulutuksessa oli noin 60 osallistujaa 6 eri paikkakunnalta- myös helteinen sää nosti seminaarin lämmöt kattoon :)

Seminaarin ohjelman löydät täältä http://www.osallistu.fi/koulutusta/ohjaajapaivitys-2014/

Yksi päivän keskeisistä sanomista oli jo arkipäiväistyneiden sosiaalisen median sovellusten mahdollisuudet ryhmien toiminnalle.  Sosiaalisen median asiantuntija Harto Pönkä herätteli osallistujia pohtimaan sosiaalisen median kentän laajoista sovellusmahdollisuuksista niitä, jotka tukisivat nimenomaan osallistujan ryhmän toiminnan tarpeita. Harton kattava esitys sosiaalisesta mediasta slidesharessa


Maa- ja kotitalousnaisten järjestöpäällikkö Helena Velin (kuva alla) kertoi uudenlaisesta yhteisölllisyyden mahdollisuudesta yhdistystoiminnassa,Naisvoimaa ryn ningin syntyprosessista.


OK-opintokeskuksen koulutussuunnittelija Lea Lihavainen alusti innostamisen tavoitteista ja menetelmistä ja kuvataideohjaaja Inka Ylihärsilä nosti esille ohjaamisen muotoja taiteen tukemana.

Ohjaajapäivitys- seminaariin liittyi pienryhmäkeskusteluja alueittain ja keskustelujen yhteistä purkamista. Seminaaripalautteen perusteella osallistujat saivat uusia ideoita ja innostamisen välineitä ohjaustyöhön, mutta olisivat toivoneet vielä enemmän yhteistä keskustelua ja toiminnallisia menetelmiä päivän aikana. Palautteen perusteella vaikuttaa siltä, että seminaari oli tarpeellinen ja sisältöä voisi käsitellä vielä toisen seminaaripäivän verran.

Ohjaajapäivitysseminaarin alustukset pidettiin videoneuvotteluteitse (vasen yläkulma), osallistujilla oli mahdollisuus käydä pienryhmäkeskustelluja (vasemmalla alhaalla).Suurin osallistujajoukko tuli Helsingistä, jonka koulutustilan kuvaa oikealla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti