maanantai 24. kesäkuuta 2013

Syksyn koulutuskalenteri täydentyy

Järjestöt lähidemokratian tukena hankkeessa koulutetaan syksyllä ajankohtaisista teemoista Oulussa, Lahdessa, verkossa ja Tampereella:


******

ALAKKONÄÄ  - RAKKAUVESTA KULTTUURISEEN INNOSTAMISEEN-KOULUTUSTAPAHTUMA
Aika:   9.-10.11.2013
Paikka:  Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, Oulu

LA 9.11.2013 klo 9.30-17.15
Yhteisön innostaja
Yhteisötyö kulttuurisena muutosvoimana, Tio, toimittaja Pilvi Kallio

Mikä on osallistamisen pienin tekijä, ja mihin siitä päästään? Työpajassa tutustutaan matalan kynnyksen osallistaviin tekoihin, joita voi toteuttaa missä ja milloin vain. Katsotaan kuinka kiinnostavaa toiminnallista ja visuaalisesti näyttävää aktiota niistä syntyy. Samalla tutkitaan yhteisöllisyyden ja kollektiivin käsitteitä ja niiden ilmenemistä turuilla ja toreilla.

Pilvi on toiminut teatteri-ilmaisun ohjaajan, yhteisötaiteilijan, tuottajan, opettajan, fasilitaattorin ja toimittajan ammatissa yli kymmenen vuotta. Häntä on kiitetty mm. viime vuonna päättyneen hienosti suunnitellun ja organisoidun Kansalaisnavigointi -hankkeen onnistuneesta vetämisestä.

SU 10.11.2013 klo 9-15
Ihmisen innostaja
Puheenjohtaja: innostava suunnannäyttäjä
KM, työnohjaaja, TRO Leena Nousiainen

Yhteisön johtaminen vaatii puheenjohtajalta tietoa ja taitoa ohjata kokonaisvaltaisesti toimintaa, havaita ryhmässä olevia ilmiöitä sekä toimia innostavana valmentajana. Yhteisöjen ja niissä toimivien ryhmien johtaminen on entistä haastavampaa. Löytyisikö toimintamallien päivityksestä apua? Työpajassa vuorottelevat uusi tieto, kokemusten jakaminen, keskustelu ja erilaisten harjoitusten avulla ratkaistavat yhteisöjen toimivuuteen liittyvät kysymykset.

Leena on toiminut useita vuosia yhteistyössä organisaatioiden, työyhteisöjen, yksittäisten työryhmien ja henkilöiden kanssa mm. koulutus-, opetus-, sosiaali- ja kulttuurialoilla. Työnohjaajana Leena on opiskellut psykodraamaohjaajaksi ja vahvistanut osaamistaan ryhmädynamiikassa sekä organisaatioon ja muutokseen liittyvissä kysymyksissä (TRO = toiminnallinen ryhmätyönohjaaja).

Ilmoittautumisia otetaan vastaan verkkolomakkeella 15:nnestä kesäkuuta Aleksis Kiven päivään, 10.10.2013 saakka. Ilmoittautumiset ovat sitovia. Työpajasta 10.10. mennessä ilmoittamatta pois jääneeltä perimme 30 €:n varausmaksun.


******

Välineitä nettikokouksiin ja -palavereihin

-verkkokoulutus 29.10.2013 - 19.11.2013

Kurssi tarjoaa välineitä ja ideoita verkkokokoustamisen vasta-alkajille. Neljässä tapaamisessa tutustutaan ilmaisiin verkkopohjaisiin ohjelmiin ja työkaluihin sekä erilaisiin menetelmiin, joita voi hyödyntää yhdistyksen verkkokokouksissa ja -palavereissa.

Kurssitapaamiset ovat aina tiistaisin klo 17:30 - 19:00 verkossa:

    29.10.2013 Kurssin orientaatiotapaaminen -oppimisympäristö tutuksi
    05.11.2013 Onnistuneen nettikokouksen tai -palaverin järjestäminen ja toteuttaminen
    12.11.2013 Työkaluja ideointiin ja dokumentointiin
    19.11.2013 Työkalujen hyödyntäminen yhdistyksen toiminnassa

Verkkokurssille osallistuminen on helppoa. Tarvitset vain toimivan nettiyhteyden. Lisäksi suosittelemme kuulokemikrofonisetin käyttöä.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja Eija Majoinen 040-7389884

*****

Sosiaalinen media yhdistysviestinnän apuna
-avoin ja suljettu viestintä uusia verkon ilmaisohjelmia hyödyntäen.
Kurssi on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille ja muille tiedotuksesta vastaaville.
Aika: 16.9. ja 19.9. (huom! päivämäärät muuttuneet alkuperäisestä) klo 9-11.30
Kurssipaikka  Monitoimitalo 13, Tampere
Kouluttaja Minna Ertimolla on pitkäaikainen kokemus järjestötiedottamisesta
Koulutus on osallistujalle ilmainen.
Ilmoittautumiset tuula.hyystinmaki@kansalaisfoorumi.fi


Sosiaalinen media yhdistysviestinnän apuna

Aika:  ma 7.10. ja to  10.10.2013,  molempina päivinä klo 9-11.30
Paikka: Monitoimitalo 13, Tampere

Sisältö
1) Millaisia viestintätarpeita järjestöillä on?
2) Työkalut tutuiksi
- Sosiaalisen median päätyökalut
- Vinkkejä, miten työkaluja voi käyttää viestinnässä
3) Vinkkejä, ohjeita ja sääntöjä
- Miten kirjoitan nettiin
- Sano se someksi - sanasto haltuun
- Hieman tietoturvasta
4) Oman järjestön some-suunnitelma
- Mistä liikkeelle?
- Oman järjestön some-suunnitelman hahmotteleminen
Kouluttaja viestinnän asiantuntija Minna Ertimo

Koulutus on ilmainen, ja osa sivistysjärjestöjen yhteishanketta Järjestöt lähidemokratian tukena,
www.osallistu.fi. Koulutuspaikka on Monitoimitalo 13, Satakunnankatu 13, 33100 Tampere. Koulutus on suunnattu yhdistys- ja järjestötoimijoille, jotka haluavat kehittää järjestönsä viestintää sosiaalisessa mediassa. Ilmoittautuminen koulutukseen 6.9. mennessä: tuula.hyystinmaki@kansalaisfoorumi.fi.

******KEHITY VAIKUTTAJANA!
Työvälineitä ammattijärjestöjen aluevaikuttamiseen

Aika ja Paikka: 21.9.2013 Tampereella ja 5.10.2013 Oulussa
Kohderyhmä: Palkansaajakeskusjärjestöjen (Akava, SAK ja STTK) nimeämät edustajat Maakuntien yhteistyöryhmiin (MYR) ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin (ELY).
Tavoitteet: Tavoitteena on antaa välineitä paikalliseen vaikuttamistyöhön. Koulutuksessa opitaan keräämään taustatietoa ja kokoamaan yhteistyöverkoston vaikuttamistyön tueksi ja pitämään yhteyttä oman verkoston kanssa. Koulutus lisää ymmärrystä siitä, miksi yhteydenpito keskusjärjestön suuntaan on tärkeää ja miten tätä yhteyttä voi tehostaa. Koulutuksesta saa näkemystä siihen, mihin asioihin osallistujien odotetaan vaikuttavan ja missä vaiheessa. Lisäksi opitaan, kuinka palkansaajajärjestöjen näkyvyyttä voisi lisätä paikallisesti ja miten lähestyä mediaa.
Toteutus ja sisältö: Koulutus toteutetaan palkansaajakeskusjärjestöjen Akavan, SAK:n ja STTK:n yhteistyönä. Toteutuksesta vastaavat keskusjärjestöjen ohella TJS Opintokeskus, TSL-opintokeskus ja KSL-opintokeskus.
Toteutus: Koulutus koostuu ennakkotehtävästä, lähiopetuspäivästä, neljästä verkkoseminaarista sekä kehittämistehtävästä ja siihen liittyvästä verkkokeskustelusta.


*****


Eläkeläiset ry:n aluejärjestöjen opinto- ja neuvottelupäivät – teemana vanhuspalvelulaki ja vanhusneuvosto vaikuttamisen paikkana (toteuttajana Eläkeläiset ry ja KSL-opintokeskus).   
Kurssi on suunnattu vanhusneuvostojen jäsenille ja mahdollisille tuleville jäsenille.
4.-6.10.2013, Varkaus.
Kurssilla tutustutaan uuteen vanhuspalvelulakiin ja sen vaikutukseen vanhusneuvostojen rooliin. Kurssilla vahvistetaan vanhusneuvoston jäsenten osaamista kunnallisen tason vaikuttamisen prosessista ja keinoista.  


Sosiaalinen media järjestötyössä (toteuttajana KSL-opintokeskus ja Parasta lapsille ry).
5.10.2013, Helsinki.
Kurssi on suunnattu järjestön paikallisyhdistysten tiedotusvastaaville.
Kurssilla tutustutaan sellaisiin sosiaalisen median työkaluihin, joista on
yhdistykselle hyötyä. Harjoitellaan sosiaalisen median käyttöä ja tehdään suunnitelma sen käytöstä. 


Järjestöjohtamisen jatkokoulutus (toteuttajana KSL-opintokeskus ja Malmin Eläkeläiset).
7.-8.10.2013, Helsinki.
Kurssi on suunnattu paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenille.
Kurssilla syvennetään pohdintaa siitä, mitä osa-alueita yhdistystoiminnan johtamiseen sisältyy ja missä johtaminen näkyy sekä tutustutaan osallistavaan johtamis- ja toimintatyyliin. Järjestöjohtamisen kehittäminen 
Toteuttajana KSL
Kohderyhmä: Malmin Eläkeläiset ry:n aktiivit
Aika; 7.-8.10.2013, Helsinki.
Sisältö: Koulutuksessa syvennetään yhdistysjohtamisen osaamista. Teemoina ovat johtamiset roolit yhdistyksessä, osallistava johtamistapa ja kehittävä ote sekä ongelmien ja ristiriitojen käsittely. 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti